Dead Man؛ یافتن معنای مرگ در دنیایی سورئال

ویلیام بلیک را با نقاشی‌هایش که در کتاب هنرستان چاپ شده بود، می‌شناختم. آثاری گیرا که در ورق زدن کتاب همواره چشمانم را به خود خیره می‌کرد و به زبانی که برایم ناشناخته بود می‌گفت: «خوب به من نگاه کن.» این‌چنین وارد دنیای مرموزی می‌شدم و بعد از لحظاتی، گاه با وحشت، کتاب را می‌بستم و گاه با تحیّر، باز هم کتاب را می‌بستم.»»» ادامه Dead Man؛ یافتن معنای مرگ در دنیایی سورئال

کاغذ بی خط

آنچه در پی‌اش می‌دویم به گمان رسیدن و بدان امید بسته‌ایم برای رستگاری در زندگی‌، اندیشه حرکت به سوی کمال است. یک باور ذاتی به مرتبه عظیم انسانی که تمامیت درونی و بیرونی وجودمان را آکنده ساخته و در پرتو خودشناسی و به دنبال آن پرداختن به علاقمندی‌ها تجلی می‌یابد. در این مسیر، به تدریج رشد و تحول حاصل شده و انسان تکامل می‌یابد»»» ادامه کاغذ بی خط

در میان اجتماع خشمگین

عده‌ای معتقدند به آن عادت می‌کنیم اما نمی‌دانم چطور می‌شود به یک شرایط مرگبار عادت کرد! به نظر من داستان آلودگی هوا کلیشه نخواهد شد و رنگ عادت به خود نخواهد گرفت که من این حدیث را از هر زبان که می‌شنوم نامکرر است. در فیلمی دیدم که قورباغه‌ها از جمله حیوانات بسیار سازگار محسوب می‌شوند. به‌طوری‌که قدمت وجودشان بر روی کره زمین به»»» ادامه در میان اجتماع خشمگین

The Imitation Game؛ برملا شدن یک راز

  دیدن فیلم، پیرامون دغدغه‌هایم همیشه جذاب و دلچسب است. هر وقت سؤالات بی‌جوابی حول یک موضوع دارم به سراغ  فیلم‌ها می‌روم و به تجربه می‌دانم که حتماً برایم راهگشاست. این کار را از آن جهت دوست دارم که پنجره‌های مغزم را برای ورود هوای تازه باز می‌کند. پرسش‌های فراوانی حوالی ماهیت جنگ و خشونت و ارتباط آن با ذات انسانی دارم. دیدن فیلم‌‌ها»»» ادامه The Imitation Game؛ برملا شدن یک راز